“JUDGE AI” ตัดสินคดี ไม่จำเป็นต้องมีคนพิพากษา

8 August 2019 |

จีนเปิดตัวศูนย์บริการการดำเนินคดีออนไลน์ และใช้ AI มาเป็นผู้พิพากษาคดี โดยจะวิเคราะห์คำพูด มาช่วยทำงานในระดับพื้นฐาน รวมไปถึงการส่งฟ้องคดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์จริงๆสามารถเน้นการพิจารณาคดีอย่างเดียว

โดยลักษณะโดยรวมของผู้พิพากษา AI จะถอดแบบมาจากผู้หญิง ทั้งเสียง การแสดงออก สีหน้า รวมถึงพฤติกรรมทั่วไป และจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคดีแบบReal-time ด้วยความสามารถในการสื่อสาร การถามตอบ การให้ข้อมูลจากข้อมูลของผู้เชียวชาญและผู้พิพากษา จะช่วยพัฒนาคุณภาพ และสร้างความสะดวกสบายแก่ทั้งฝ่ายตุลาการและผู้เข้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน

Source: xinhuanet ติดตามข่าวสารน่าสนใจได้ที่ Tecmove #ผู้พิพากษา #AI #Judge #China #law