จีนเปิดตัวศูนย์บริการการดำเนินคดีออนไลน์ และใช้ AI มาเป็นผู้พิพากษาคดี โดยจะวิเคราะห์คำพูด มาช่วยทำงานในระดับพื้นฐาน รวมไปถึงการส่งฟ้องคดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์จริงๆสามารถเน้นการพิจารณาคดีอย่างเดียว โดยลักษณะโดยรวมของผู้พิพากษา AI จะถอดแบบมาจากผู้หญิง ทั้งเสียง การแสดงออก สีหน้า รวมถึงพฤติกรรมทั่วไป และจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคดีแบบReal-time ด้วยความสามารถในการสื่อสาร การถามตอบ การให้ข้อมูลจากข้อมูลของผู้เชียวชาญและผู้พิพากษา จะช่วยพัฒนาคุณภาพ และสร้างความสะดวกสบายแก่ทั้งฝ่ายตุลาการและผู้เข้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน