img img img img

Mesh Talk

Mesh Talk จะคุยจะแชทก็ไม่ต้องพึ่งสัญญาณ
ในยุคที่ทุกคนให้ความสนใจกับสัญญาณเครือข่ายอย่าง 5G แต่ #OPPO กลับผุดแนวคิดสวนกระแสอย่างเทคโนโลยีที่เรียกว่า Mesh Talk ที่ไม่ว่าจะมีสัญญาณหรือไม่ เราก็ยังจะส่งข้อความ, เสียง หรือโทรระหว่างเครื่อง OPPO ได้แบบเรียลไทม์ ภายในระยะ 3 กม.
โดย Mesh Talk เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบ end-to-end และแบบตาข่ายที่จะทำให้ผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ OPPO ยังได้พัฒนาชิปเซ็ตเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถลดพลังงานในการใช้งาน และเพิ่มระยะทางของการสื่อสารได้ ซึ่งระบบจะลดพลังงานรอสแตนบายได้นานถึง 72 ชั่วโมง
ดังนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังขอความช่วยเหลือได้ รวมถึงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนและลดการพึ่งพาเครือข่ายโทรศัพท์อีกด้วย